Politické ústředí

, PÚ – řídicí centrum domácího odboje v českých zemích 1939 – 40 tvořené zástupci všech koaličních stran předmnichovské republiky v čele stál P. Šámal, dalšími členy byli L. Rašín, P. Drtina, J. Nečas, L. K. Feierabend, V. Klecanda (1888 – 1946), F. Hála. Orientovalo se na obnovu předmnichovské ČSR, udržovalo kontakty se zahraničním odbojovým centrem kolem E. Beneše. Vyvíjelo hlavně zpravodajskou činnost. Na přelomu 1939 – 40 prakticky likvidováno gestapem, jeho zbytek pokračoval v činnosti v rámci ÚVOD.

Související hesla