Poločas reakce

, doba nutná pro zreagování přesně poloviny počátečního látkového množství výchozí látky v dané chemické reakci.