Polocké knížectví

, ruské knížectví v povodí západní Dviny, Bereziny a Němenu vytvořené v 10. stol. na území Poločanů se střediskem v Polocku. Největšího rozmachu dosáhlo za Vseslava Brjačislaviče (1044 – 1101). Koncem 12. a začátkem 13. stol. upadalo, většina jeho měst připadla Smolensku, území při Západní Dvině získali mečoví rytíři. V roce 1307 bylo polocké knížectví připojeno k Litvě.

Související hesla