Poloopice

, Prosimiae – vývojově primitivnější podřád primátů; dělí se do šesti čeledí (lemurovití, indriovití, ksukolovití, outloňovití, kombovití, nártounovití). Známo asi 40 druhů, rozšířených v teplých oblastech Afriky a v jižní Asii; nejvíce zástupců žije na Madagaskaru. Mezi horními řezáky mají širokou mezeru, řezáky dolní čelisti a jim podobné špičáky jsou upraveny v hřebínek. Na druhém, někdy i třetím prstu zadní nohy jsou rozeklané drápky; slouží k pročesávání srsti. Většina poloopic je aktivní v noci.

Ottův slovník naučný: Poloopice

Poloopice (Prosimiae, Hemipitheci) jest skupina opic s ústrojností nižší než u opic pravých. Nejstarší zástupci zkamenělí ze zpodního útvaru třetihorního připojují se svojí ústrojností jednak k nejstarším zástupcům šelem hmyzožravých (Insectivora), jednak ke kopytníkům (Condylarthra). Mezi těmito třemi nejstaršími skupinami ssavců koláčnatých (Placentalia) není ještě počátkem doby třetihorní valného rozdílu. Společní praotcové všech poloopic i opic jsou Pachylemures. Poloopice mají na chápavých okončinách palec pohyblivý ke všem prstům právě tak jako opice. Chodidla okončin jsou dlouhá a jejich kosti volně pohyblivé. Na prstech mají nehty; jen na některých prstech zadních okončin mívají drápek. Lebka a chrup poloopic jen málo se liší od lebky nejstarších šelem (Insectivora). Dutina lebečná jest malá, nízká, kosti obličejové protáhlé a veliké, čelisti silné. Jsou však některé druhy (Tarsius spectrum) blížící se v této příčině více opicím. Mozek poloopic jest poměrně menší a jednodušší než u opic. Původní dvojdílná děloha zachovala se u některých druhů ještě úplně (Stenops); ostatní druhy mají v přední části dělohu dvojdílnou (uterus bicornis), kdežto pravé opice mají obě dělohy srostlé v jediný celek. Vedle dvou hrudních bradavek mléčných jsou často vyvinuty ještě i bradavky břišní. V době třetihorní poloopice byly rozšířeny po celém světě. Dnes žije nejvíce poloopic na ostrově Madagaskaru, pak něco málo v Africe a Asii; Madagaskar jest zbytek rozsáhlé pevniny, která spojovala Indii s Afrikou. Sx.

Související hesla