Polovodičová součástka

, součástka, jejíž základní funkční částí je polykrystalická (shluk krystalů) nebo monokrystalická (celý objem je tvořen jedním krystalem) destička polovodiče. Vlastní systém součástky je opatřen elektrodami, kterými je součástka zapojena do elektrického obvodu. Jsou to např. diody, tranzistory, tyristory.

Související hesla