Polyfonie

, hudba způsob skladebné práce s převahou melodické a rytmické samostatnosti hlasů hudební skladby.

Ottův slovník naučný: Polyfonie

Polyfonie (z řec.) je v hudbě název toho způsobu skladby, při němž jednotlivé hlasové součástky jsou vedeny samostatně, tvoříce nikoli podružnou čásť k hlavní melodii, nýbrž samostatně melodicky vystupujíce. Opakem polyfonie je homofonie.

Související hesla