Polygrafie

, výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy.

Související hesla