Polyteismus

, uznávání a uctívání více bohů (a bohyň), jejichž původ a vztahy někdy popisují mýty; např. japonské národní náboženství šintoismus, klasické egyptské, řecké a římské náboženství, předkřesťanské náboženství Keltů, Germánů a Slovanů. Zdůrazněním jednoho z bohů jako otce bohů je v těchto náboženstvích patrný prvek henoteismu či monoteismu.

Související hesla