Polytetický taxon

, genetika charakterizovaný souborem znaků, z nichž některé mohou u jednotlivých členů taxonu chybět.