Pomponazzi Pietro

, italský renesanční filozof. Rozvíjel „očištěný“ aristotelismus v naturalistickém a protischolastickém duchu. V knize O nesmrtelnosti duše odmítl možnost racionálně dokázat nesmrtelnost duše, která pravděpodobně jako forma těla zaniká i s tělem. Poukázal rovněž i na sporné etické důsledky víry v nesmrtelnost duše, neboť člověk je k mravnímu chování motivován posmrtnou odměnou či trestem. Ovlivnil evropské volnomyšlenkářství 16. – 18. století.

Související hesla