Pontormo

, italský malíř; představitel florentského manýrismu. Žák Leonarda a Pierra di Cosima. Autor portrétů, oltářních obrazů, kostelních fresek a dekorací v medicejských vilách (Kristus v Emauzích, Snímání z kříže aj.).

Ottův slovník naučný: Pontormo

Pontormo (Puntormo), vl. Jacopo Carrucci, malíř ital. (* 1494 v Pontormě – † 1557 ve Florencii). Byl žákem Leonarda da Vinci, Mariotta Albertinelliho a od r. 1512 žákem a spolupracovníkem Andrea del Sarto. Nejsa nadán bohatou obrazivostí, podléhal eklekticky vzoru svých učitelů. Maloval po výtce fresky (ve Florencii a v okolí), z nichž přední je Navštívení P. Marie v nádvoří servitského kláštera ve Florencii (1516). Podle kartonu Michelangelova, jenž působil také na pozdější tvoření Pontorvo, vytvořil Venuši a Amora (v Uffiziích florenckých). Nejvíce vynikl jako portraitista. Z podobizen jeho slyne: Stařec a Hippolyt Medicejský v Palazzo Pitti; Andrea del Sarto v mus. berlínském; Hoch v National Gallery a Ryjec polodrahokamů v Louvru. V dobách posledních přičítá se mu i podobizna Kardinála v galerii Borghese, dříve Raffaelovi přikládaná. – Nejlepším žákem Pontvým byl Bronzino.