Pop-art

, směr figurativní malby, grafiky a sochařství, který vznikl před rokem 1955 téměř současně v USA a v Anglii; v 60. letech se rozvíjel jako jedna z alternativ zaměřených vůči nefigurativnímu umění. Zobrazuje člověka zahrnutého prvky konzumní technické civilizace, masovými médii a standardním zbožím. Tematicky zaměřen zejména na prostředí velkoměsta (tzv. velkoměstský folklór). Pojetí ironické, provokující, konstatující i poetizující. Ovlivněn dadaismem, surrealismem, severoamerickým realismem 30. let, inspirován meziválečnou koláží, environementem, happeningem, comicsem a reklamou; využívá prvky reálných předmětů, odpadů, popř. je zobrazuje a povyšuje na nové symboly. V pol. 60. let se pop-art stal světovou uměleckou tendencí. Významní představitelé: malíři R. Rauschenberg, R. Lichtenstein, A. Warhol v USA, R. Hamilton a P. Blake ve Velké Británii, sochař A. Jones. V Čechách grafik J. Balcar. Název z anglického popular-art (lidové umění).

Související hesla