Porta Giaccomo della

, italský architekt; představitel raného baroka. Patrně žák Michelangelův. Ovlivněn G. B. da Vignolou, spolupracoval s Michelangelem na Kapitolu (palác Konzervátorů a Senátorů), od roku 1573 vedl stavbu chrámu sv. Petra (zakončil vrchol lucerny kupole, kaple). Po Vignolovi dokončil kostel Il Gesù, autor veřejných budov, paláců, vil (vila Aldobrandini ve Frascati aj.) a návrhů římských kašen (Piazza Navona, del Popolo aj.).