Portatile

, malý přenosný oltář užívaný v katolické církvi.

Ottův slovník naučný: Portatile

Portatile (ital.), v kat. církvi malý přenosný oltář.