Portoriko

, Puerto Rico, anglicky Commonwealth of Puerto Rico, španělsky Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Portorické společenství – samosprávný, volně přidružený stát USA na stejnojmenném ostrově ve Velkých Antilách; 9 104 km2, 3,8 mil. obyvatel (1998), hustota zalidnění 418 obyv./km2, hlavní město San Juan (434 000 obyvatel, 1996); úřední jazyk angličtina a španělština, měnová jednotka 1 americký dolar (USD) = 100 centů. Administrativní členění: 78 obcí a měst. – Vnitrozemí prostoupeno pohořím Cordillera Central (Cerro de Punta, 1 338 m n. m.). Při pobřeží nížiny. Tropické pasátové podnebí; průměrné měsíční teploty 14 – 28 °C. Srážky až 2 500 mm ročně, suché zimní období. Zbytky vždyzelených i opadavých tropických lesů, na jihozápadních svazích suché křoviny a savany. – Obyvatelstvo tvoří převážně běloši (80 %) a černoši (20 %). Náboženství římskokatolické (81 %). Přirozený přírůstek obyvatel 0,9 % ročně (1997). Střední délka života mužů 70 let, žen 79 let (1991). Negramotnost 10 % (1990). Urbanizace 73,4 % (1995). – Relativně vyspělý stát s ekonomikou úzce napojenou na USA. Hrubý národní produkt 6 700 USD/obyv. (1993); nejbohatší země karibské oblasti. Z ekonomicky aktivních obyvatel pracují 3 % v zemědělství, 21 % v průmyslu. Obdělává se 14 % plochy, louky a pastviny zaujímají 38 %, zalesněno 20 % území. Pěstuje se zejména cukrová třtina, dále káva, banány, bavlna. Chov skotu, rybolov. Průmysl chemický a petrochemický, strojírenský, elektrotechnický, farmaceutický, textilní, potravinářský. Významný cestovní ruch (4,7 mil. návštěvníků, příjem ze zahraničního cestovního ruchu 2,2 mld. USD ročně, 1997). – Území původně osídleno Aravaky a Kariby. 19. 11. 1493 objeveno K. Kolumbem. V roce 1511 povstání Aravaků, při potlačení téměř vyhubeni; nahrazeni africkými černochy. V 16. – 18. stol. častý cíl útoku pirátů. V roce 1736 zavedeno pěstování kávy. 1873 zrušeno otroctví. Po americko-španělské válce postoupeno v roce1898 USA. Od 2. 3. 1917 teritorium USA (obyvatelstvo získalo americké občanství). Od 25. 7. 1952 volně přidružený stát USA. V posledním referendu o změně statutu (14. 11. 1993) odmítnuta přeměna Portorika na 51. stát USA. – Portoriko je samosprávný, volně přidružený stát USA. V čele stojí americký prezident zastupovaný guvernérem. Zákonodárným sborem je dvoukomorové Zákonodárné shromáždění, tvořené Sněmovnou reprezentantů (51 členů, funkční období 4 roky) a Senátem (27 členů, funkční období 4 roky). Poslední parlamentní volby se konaly v listopadu 2000. Guvernérka Sila María Calderónová Serraová (* 1942).

Tabulka: Portoriko- Guverneri
GUVERNÉŘI
1952 – 1965 Luis Muńoz Marín
1965 – 1969 Roberto Sánchez Vilella
1969 – 1973 Luis Alberto Ferré Aguayo
1973 – 1977 Rafael Hernández Colón
1977 – 1985 Carlos Antonio Romero Barceló
1985 – 1993 Rafael Hernández Colón
1993 – 2001 Pedro Juan Rosselló González
od 2001 Sila María Calderónová Serraová
 
Související hesla