Portrét

, podobizna – vyobrazení zachycující trvalé znaky lidské osobnosti v individualizovaných rysech vnější podoby. Podle způsobu zachycení a stylu ztvárnění vznikaly různé typy sochařských a malířských portrétů (např. portrét en face, profil, busta, portréty skupinové, reprezentační).

Ottův slovník naučný: Portrét

Portrait [portré], frc., podobizna.

Související hesla