Postkomunistický

, následující po skončení období vlády komunismu.