Potenciální energie

, energie související se vzájemnou polohou těles (včetně mikročástic) soustavy, v níž tělesa na sebe vzájemně silově působí. Mění se při změně polohy těles; je-li změna potenciální energie záporná, soustava energii uvolňuje (a naopak).

Související hesla