Potkan

, Rattus norvegicus – hlodavec z čeledi myšovitých. Původem pravděpodobně v Mandžusku, během 18. stol. se s lodní a později i železniční dopravou rozšířil po celém světě. Synantropní druh. Na rozdíl od krysy obývá vlhčí místa, kanály, sklepy a přízemí budov. Má ocas kratší než tělo, srst na hřbetě tmavší než na břiše, menší ušní boltce (při přehnutí nedosahují k očím). Potkan může být přenašečem infekčních nemocí (např. salmonelózy, Weilovy žloutenky). Vůči moru je rezistentní; tím, že vytěsnil krysu z jejího biotopu, omezil výskyt blechy krysí (Nosopsyllus fasciatus), která ve středověku přenášela mor. Mezihostitel některých parazitů člověka (např. svalovce).

Související hesla