Pouť

, putování k památným nebo jinak významným místům, obyčejně hromadné. Zpravidla se uskutečňuje ve výroční den nějaké historické události, na památku světce (nábožensky motivované poutě v křesťanství, islámu a hinduismu).

Ottův slovník naučný: Pouť

Pouť: (festum patrocinii) jest slavnost na památku svatého, podle kterého se kostel nazývá. Při tom jest obyčejem dávati si dárky, obzvláště mezi mládeží (dávati pouťti).

Pouť: jest vůbec cesta neboli putování, obzvláště pak putování k nějakému místu posvátnému nebo památnému za zbožným účelem. Ode dávna, zvláště za středověku, bývaly podnikány pouťti ze všech zemí křesťanských do Svaté země a do Říma, a ještě za našich dob jest mnoho míst poutnických, kam putují věřící ku hrobům, ostatkům neb obrazům (domněle zázračným) svatých a světic. Muhammedáni konají veliké pouťti do Mekky ke hrobu prorokovu, Indové k posvátnému Gangu.

Související hesla