Povstání stavovské

, odpor stavů proti panovnické moci; v Čechách v důsledku vyhrocení náboženských a politických rozporů povstání české 1546 – 47 a 1618 – 20.

Související hesla