Požarevacký mír

, mírová smlouva uzavřená 21. 7. 1718 mezi Osmanskou říší a rakousko-benátskou koalicí v srbském městě Požarevaci, uzavírající rakousko-tureckou válku 1716 – 18. Rakousko získalo Banát, západní Valašsko, severní Srbsko s Bělehradem a severní část Bosny; Benátky sice posílily své pozice na Jónských ostrovech a na pobřeží Albánie, ale zároveň ztratily území Morey (Peloponésu), dobyté Turky v roce 1715.

Související hesla