Pracovní síla

, duševní a fyzické schopnosti člověka, které mu umožňují vykonávat uvědomělou činnost, práci. Pracovní síla je ekonomickou kategorií a její dostupnost a kvalita (daná zejména kvalifikační strukturou a vzdělaností) patří ke klíčovým lokalizačním faktorům. V národohospodářském smyslu souhrn práceschopných osob.

Související hesla