Práh vnímání

, psychologie mezní hodnoty smyslového vnímání, které se liší mezi lidmi v rámci jistého základního rozpětí (např. u lidského sluchu je to zhruba 16 Hz až 20 tisíc Hz ). Práh vnímání je ovlivněn vrozenými dispozicemi, ale i cvičením (např. chuť), také věkem, chorobou, únavou ap. Rozlišuje se práh dolní (nejmenší podnět nutný k vyvolání počitku) a práh horní – nad ním nastává nadhraniční útlum, popř. bolest.

Související hesla