Pranýřovat

, vystavovat někoho na pranýři; přeneseně veřejně kárat, kritizovat.

Související hesla