Pravda

, vlastnost našeho poznání nebo to, co poznáním objevujeme. V novověkém vědeckém myšlení se často chápe jako nerozpornost, soulad mezi různými výroky. V současné vědě se důraz posouvá na možnosti verifikace (ověření) nebo falzifikace (vyvrácení) hypotéz a tvrzení; pravda je pak často chápána pouze jako pravdivostní hodnota proměnné nebo výroku. Viz též alétheia, teorie pravdy.

Související hesla