Pravda František

, český prozaik; katolický kněz. Autor lidovýchovných povídek v duchu katolické morálky, kterými přispíval do kalendářů a časopisů (Blahověst, Pečírkův kalendář). V 50. a 60. letech psal venkovskou prózu (Povídky z kraje); vytvořil patriarchální obraz českého venkova, jehož sociální a mravní konflikty je možné vyřešit jen návratem k tradičním hodnotám venkovského života.