Pravěk

, prehistorie – počáteční, nejdelší období lidských dějin, kdy ještě nebylo známo písmo. Poznání dějin pravěku proto čerpá z archeologických pramenů, pozůstatků lidské kultury. Období, z něhož jsou známy první písemné zprávy, se označuje jako protohistorie. Studiem pravěku se zabývá pravěká archeologie, která se snaží postihnout konkrétní dějinný vývoj v různých oblastech (viz též periodizace pravěku).

Související hesla