Právní kniha

, soukromé sepsání práva, které i přes svou neúřední povahu požívá značné autority zejména u soudů. Kultura právních knih se rozvinula v mnoha evropských zemích ve středověku. K nejznámějším patří právní knihy anglické, francouzské a německé. Pro české země měly význam dvě právní knihy německé, a to Saské zrcadlo a Švábské zrcadlo; z českých brněnská Kniha písaře Jana, Kniha rožmberská (z přelomu 13. a 14. stol.), Výklad na právo zemské české (kolem roku 1400) od Ondřeje z Dubé, dílo V. Kornela ze Všehrd O práviech, súdiech i Dskách země České Knihy Devatery (kolem 1500), Kniha tovačovská (kolem 1480), Kniha drnovská.

Související hesla