Právnická osoba

, skupina osob nebo majetku, kterou právo uznává jako právní subjekt. Dělí se na sdružení fyzických nebo právnických osob, na účelová sdružení majetku (např. nadace, fondy), na jednotky územní samosprávy (obce, vyšší samosprávné územní celky) a na jiné subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon (např. státní příspěvkové organizace, komoditní burza a další).

Ottův slovník naučný: Právnická osoba

Právnická osoba jest osoba toliko myšlená, fingovaná, kterou právo personifikujíc uznává vedle osob fysických za subjekt práv a právních závazků. Právní řád připisuje totiž někdy právní osobnost i takovému majetku, který nenáleží určité osobě přirozené, nýbrž sloužiti má jistému dovolenému účelu, jenž sahá dále než zájem jednotlivcův a jehož nemohlo by jinak buď vůbec aneb aspoň ne stejně vhodně býti dosaženo. K označení těchto fingovaných osob uživá se druhdy, ač ne vhodně, též výrazů »osoba morální, mravní, mystická, jmění účelové«. Hlavní skupiny osob právnických tvoří korporace a nadace, kromě toho počítá se k nim i pozůstalost ležící. Právní osobnost právnických osob, která nemá obsah ve všech případech stejný, omezuje se v právě soukromém jen na práva majetková; kromě toho však právnické orávnickáby mohou býti i subjekty práv veřejných. K právním činům jest osoba taková sama podle své povahy nezpůsobilá a může býti účastna právních jednání jen prostřednictvím zástupců, kteří určeni jsou podle různosti případu ústavním zřízením (orgánové a úřady státní, zemští, obecní), stanovami (výborové spolků), nebo základní listinou nadačni. Ke vzniku právnické orávnickáby jest třeba, aby jednak byl dán skutkový podklad, t. j. majetek a po případě i organisace osob k jistému účelu, jednak uznání za samostatný subjekt právní se strany státu, jež může se zakládati buď na všeobecném předpisu, nebo na zvláštním udělení (koncessi). J. V.

Související hesla