Právo

, komplex norem vymezujících možné či nutné chování; jsou tvořeny a aplikovány zmocněnými státními orgány a v případě potřeby vynucovány legálními prostředky. Právo vystupuje v podobě práva objektivního, tj. jako soubor právních norem, a práva subjektivního, tj. jako souhrn oprávnění, respektive možností chovat se normou vymezenými způsoby. K hlavním znakům práva patří obecná závaznost (právní normy upravují blíže neurčený počet případů téhož druhu), zvláštní, státem stanovená a uznaná forma, vynutitelnost státně mocenskými způsoby (sankce).

Související hesla