Právo objektivní

, soubor obecně závazných, platných pravidel chování (norem), která se vztahují na blíže neurčený počet případů téhož druhu. Právo objektivní je vydáváno zmocněným státním orgánem ve zvláštní formě a je vynutitelné státně mocenskými způsoby a prostředky.

Související hesla