Právo soukromé

, právní předpisy upravující společenské vztahy, které vznikají mezi soukromými osobami; osoby mají v těchto vztazích rovné postavení. Přesná definice práva soukromého však neexistuje; hranici mezi právem soukromým a právem veřejným nelze přesně stanovit. Právo soukromé zahrnuje zejména právo občanské, právo obchodní, právo rodinné, právo autorské, právo vynálezecké. Viz též dualismus.

Související hesla