Právo subjektivní

, právní normou stanovená možnost chování subjektu práva. Obsah práva subjektivního se projevuje ve formě existence (právní norma) a realizace (skutečné chování subjektu). Struktura práva subjektivního: a) možnost být subjektem (nositelem) práva subjektivního; b) možnost dovoleného chování (možnost realizovat právo subjektivní); c) možnost (oprávnění) vyžadovat odpovídající chování (splnění povinnosti) od jiných subjektů; d) možnost žádat o mocenský zásah státního orgánu (nárok).

Související hesla