Právo veřejné

, část právního řádu, ve které subjektem právního vztahu je na straně jedné stát, reprezentovaný některým ze svých orgánů, a na straně druhé fyzické nebo právnické osoby. Právní vztahy v právu veřejném nemají rovnou povahu jako v právu soukromém, protože stát zde vždy vystupuje vůči druhým subjektům jako subjekt nadřazený. Viz též dualismus.

Související hesla