Předlitavsko

, Cislajtánie – neoficiální název pro území západně od řeky Litavy po rakousko-uherském vyrovnání. Zahrnovalo Bukovinu, Čechy, Dalmácii, Dolní Rakousy, Goricu, Halič, Horní Rakousy, Istrii, Korutany, Kraňsko, Moravu, Salcbursko, Slezsko, Štýrsko, Terst, Tyroly a Vorarlbersko. V roce 1908 jako společná země byla k Předlitavsku a Zalitavsku připojena Bosna a Hercegovina. Předlitavsko mělo silnou centrální vládu, dvoukomorovou říšskou radu a zemské sněmy s omezenou pravomocí. Viz též Rakousko-Uhersko.

Ottův slovník naučný: Předlitavsko

Předlitavsko viz Cislajtanie.

Související hesla