Předmostí u Přerova

, archeologická lokalita na střední Moravě, mj. světově významné naleziště kosterních pozůstatků Homo sapiens sapiens z mladšího paleolitu (Würm II). Kostry v hromadném hrobě (27 osob) uloženy hlavou k severu, ve skrčené poloze. V Předmostí u Přerova byly nalezeny i kosti velkého množství mamutů a dalších zvířat a asi 48 000 kamenných nástrojů aurignackého typu. Doklady výtvarného projevu (pavlovien).

Ottův slovník naučný: Předmostí u Přerova

Předmostí, Předmost, far. ves na Moravě, hejtm., okr. a pš. Přerov; 79 d., 559 obyv. č., 6 n. (1890), kostel sv. Maří Magd. (v XVI. stol. far.), 2tř. škola, vápen. lomy, vápenice a cihelna.

Související hesla