Preference

, zvýhodnění; a) mzdová preference, mzdové zvýhodnění pro určitá pracoviště, podniky odvětví či kategorie pracovníků; b) celní preference, celní výhody, které poskytuje jeden stát státu druhému z obchodně politických důvodů.

Související hesla