Přehořovští z Kvasejovic

, český šlechtický rod, původně táborská měšťanská rodina. Erbovní privilegium obdrželi 1511. Kryštof Karel Přehořovský († 1695) byl povýšen do panského stavu, jeho syn František Karel († 1723) byl nejvyšším zemským soudcem; vlastnil mimo jiné Konopiště. Byl posledním členem rodu.