Preromantismus

, období přechodu od klasicismu k romantismu v 2. pol. 18. stol., kdy byly postupně překonávány přísné klasické normy. U řady evropských národů se časově shodovalo s obdobím osvícenství a národním obrozením. Do literatury pronikala citovost, fantastičnost, nový vztah k přírodě; objevoval se zájem o lidovou tradici, která se stala nejen zdrojem umění, ale i projevem národnosti. Mezi projevy preromantismu patřil též sentimentalismus a hnutí Sturm und Drang. V českých zemích se preromantismus uplatnil v poslední třetině 18. stol., nejprve v charakteru divadelních her pro české obecenstvo (rytířská, loupežnická, exotická a pohádková tematika) a v knížkách lidového čtení, později v poezii J. Kollára, F. L. Čelakovského a v padělcích Rukopisů.

Související hesla