Presbyterát

, třetí ze čtyř vyšších kněžských svěcení v katolické církvi.

Ottův slovník naučný: Presbyterát

Presbyterát, jeden ze čtyř vyšších stupňů svěcení v církvi katol.