Prešeren France

, slovinský básník; nejvýznamnější představitel slovinského romantismu. Ve veršovaném eposu Krst pri Savici (Křest na Savici) zpracoval epizodu z boje pohanských Slovanů proti křesťanství. Svou básnickou tvorbu uceleně vydal ve sbírce Poezije Doktorja Franceta Prešerna (česky vyšly Básně a Můj sen šel po hladině). Jeho poezie, dokonalá po formální stránce, zahrnuje lyrické básně, balady, romance, epigramy, gazely a sonety. Vyjadřuje autorovy niterné pocity, vyplývající z tvrdé životní zkušenosti, názory na poslání básníka i jeho vztah k přátelům. V duchu doby proklamuje revoluční hesla o volnosti, rovnosti a bratrství a vypovídá o slovinském národu v širším slovanském kontextu. Základním motivem jeho lyriky je erotický cit a láska k ženě (Julii Primicové), kterou v intencích romantismu ztotožňuje s láskou k vlasti.

Související hesla