Preslavská škola

, kulturní centrum, které vzniklo na přelomu 9. – 10. stol. v Bulharsku na dvoře knížete Borise a cara Simeona a v blízkých klášterech (v Preslavi). Soustředila slovesné umělce, organizátory kulturního života, překladatele písemnictví a přepisovače (např. Konstantina Preslavského, Jana Exarchu, Černorizce Chrabra aj.). Preslavská škola se snažila vyrovnat s byzantskou učeností a polemizovala též s odkazem antiky, zejména v přípisech a úvodech k překladům. Původní práce byly kompozičně tvořeny podle byzantského modelu, měly však samostatné vybroušené pojetí a přizpůsobovaly se zejména orátorským, kazatelským a polemickým potřebám a obranám slovanských knih a písma. Byla zde též zavedena cyrilice, která postupně nahradila hlaholici v celém Bulharsku. Preslavská škola položila základ pro rozvoj většiny žánrů středověké bulharské literatury.

Související hesla