Přesun stavebního objektu

, přemísťování stavby na nové místo; skládá se z podchycení stavby, jejího oddělení řezem, přenesení stavby na přepravní zařízení, přemístění a uložení na základech v novém místě. Stavba se podle potřeby zvedá a natáčí. V ČR největší přesun realizován v roce 1975 v Mostě (gotický kostel).