Přesytka

, elektrotechnika cívka navinutá na jádře bez vzduchové mezery, z magneticky měkkého materiálu, s pravoúhlou hysterezní smyčkou. Indukčnost přesytky závisí na velikosti proudu, který jí prochází. Přesytka opatřená dalším vinutím pro řízení velikosti předmagnetizace stejnosměrným proudem je základním prvkem transduktoru.

Související hesla