Převor

, představený kláštera některých řádů římskokatolické církve, volený komunitou kláštera na omezené období (na rozdíl od opata).

Ottův slovník naučný: Převor

Převor (z lat. prior) jest buď představený kláštera (u dominikánův, augustiniánů, milosrdných bratří a j.) aneb náměstek opatův a tudíž druhý představený v klášteře (u benediktinů, cisterciáků, praemonstrátů). V domech rytířských řádů převor podřízený velkopřevorovi řídí konvent duchovních členův. O zřizování převorův (a náměstků jejich tak zv. podpřevorů) rozhoduje ustava jednotlivých řádův. Ne vyšší představený kartusiánů sluje generálním převorem. Vac.

Související hesla