Přijímání podobojí

, přijímání svátosti oltářní pod obojí způsobou, tj. v podobě chleba a vína (tj. těla i krve Kristovy) všemi účastníky mše. V roce 1414 obnovil tento starý a v západokřesťanském okruhu zapomenutý rituál Jakoubek ze Stříbra; záhy jej přijali všichni husité, zatímco katolická církev setrvala u přijímání podjednou a víno z kalicha zůstalo vyhrazeno jen celebrujícímu knězi. Proto se stal laický kalich symbolem husitského hnutí, jehož přívržencům se říkalo též podobojí, kališníci, utrakvisté. Později se přijímání podobojí rozšířilo v dalších reformačních církvích.

Související hesla