Primární

, prvotní; chemie a) označení soli vzniklé náhradou jednoho vodíkového atomu v kyselině s více nahraditelnými atomy vodíku kovem; b) v organické chemii označení určitého typu derivátu uhlovodíku.

Ottův slovník naučný: Primární

Primární (z lat.) prvotní, původní; předchozí.

Související hesla