Princip dostatečného důvodu

, logický princip, podle něhož je výrok pravdivý pouze tehdy, můžeme-li zformulovat dostatečné zdůvodnění tohoto výroku. Poprvé formulován G. W. Leibnizem.

Související hesla