Privilegovaný

, výsadní, požívající privilegií, např. privilegovaný stav.

Související hesla